Novi vodotoranj u Odžaku

U centralnom dijelu Posavine prostire se općina Odžak na približnoj nadmorskoj visini 102 m.n.m. Rijeka Bosna protiče jugoistočno od grada Odžaka i udaljena je oko 2 km od centra grada i sjeverno rijeka Sava na rastojanju od oko 5 km. Na užem gradskom području ne postoji razvijena hidrografska mreža izuzev odvodnog kanala Srnava.

Izraženi brežuljkasti predio obuhvata selo Potočani udaljeno oko 5 km, dok bližu okolinu karakterišu izrađene riječne terase. Uži centar gradskog područja dobro je povezan putnim komunikacijama sa svim okolnim naseljima.

Glavno izvorište pitke vode locirano je u gradskoj zoni i ono zajedno sa distributivnom mrežom i postojećim vodotornjem sačinjava vodovodni sistem Odžaka. Javno preduzeće „Komunalac" d.o.o. Odžak upravlja i održava vodovodni sistem grada Odžaka.

Na vodovodnu mrežu je priključeno oko 10.000 stanovnika, odnosno oko 3.000 domaćinstava, i ima tendenciju rasta. Većina industrijskih objekata za sada nije u funkciji, što ne znači da se to stanje u budućnosti neće promijeniti.

Sadašnje vodosnabdijevanje se vrši sa izvorišta koje se sastoji od četiri vertikalno bušena bunara, prosječnih dubina oko 60,00 m. Usljed povećanja koncentracija željeza i mangana iznad MDK u podzemnoj vodi, izgrađeno je postrojenje za prečišćavanje pitke vode kapaciteta 55 l/s. Iz postrojenja se voda pumpa u jednokomorni rezervoar koji je izveden kao vodotoranj, na visinu od oko 32,00 m od kote terena.

Vodotoranj je izgrađen od čeličnog lima i ima oblik kugle. Korisna zapremina rezervoara je oko 200m3. Vodotoranj je izgrađen prije 45 godina i od tada pa do danas na njemu nije vršena nikakva rekonstrukcija, niti antikorozivna zaštita unutrašnjih stjenki.

Uvidom stručnjaka JP „Komunalac" d.o.o. Odžak u unutrašnjost vodne komore, konstatovano je da se ona nalazi u veoma lošem stanju, te bi bilo potrebno provesti ispitivanje kvaliteta stijenki, te njeno mehaničko čišćenje i zaštitu. Važno je napomenuti da je ovo jedini rezervoarski prostor preko kojeg se vrši snabdijevanje grada vodom, pa bi u vremenu njegove rekonstrukcije grad bio bez vode, što bi prouzrokovalo direktni uticaj na higijenske uslove građana a samim tim i na zdravsveno stanje građana.Vodosnabdijevanje grada u sadašnjem i narednom planskom periodu moguće je osigurati postojećim količinama vode iz izvorišta, ali postoji nedostatak rezervoarskog prostora za vodu.

Piše: Salih Krnjić, dipl. inž. građ.

Kompletan tekst pročitajte u časopisu "Voda i mi" broj 83, strana 6 ( Korištenje voda )