OBAVIJEST O DAVANJU NA UVID JAVNOSTI ELABORATA O ODREĐIVANJU GRANICE VODNOG DOBRA

OBAVIJEST O DAVANJU NA UVID JAVNOSTI ELABORATA O ODREĐIVANJU GRANICE VODNOG DOBRA

Shodno odredbama člana 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine FBiH“, broj: 26/09 i 65/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik) „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo daje na javni uvid izrađeni „Elaborat određivanja granice vodnog dobra uz glavne obodne kanale na području Odžačke Posavine“ (akt broj: 435/21 od novembra 2021. godine), izrađen od strane firme „Geodet“ Sarajevo. Nakon provedene javne nabavke, isti je izrađen u skladu sa svim odredbama Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i svim odredbama Pravilnika.

Na osnovu odredbi člana 4. stav (4) Pravlnika isti je ovjeren od strane Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina Općine Odžak (akt broj: 05-26-138/21 od 24.11.2021. godine), a predmetna potvrda je priložena u sklopu Elaborata.

Elaborat u pdf formatu je dostupan za javni uvid i na web stranici ove Agencije, www.voda.ba/ Aktuelno/ Obavještenja i javni poziv, a također i na službenoj web stranici Općine Odžak.

Elaborat će biti dostupan za javni uvid u periodu od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

Elaborat određivanja VD za glavne obodne kanale u Odžačkoj Posavini (PDF)