Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - Nabavka potrošnog materijala u laboratoriji za vode 7 LOT-ova - LOT 4 : Potrošni material za postojeće instrumente proizvođača Shimadzu(AA-6300;GC-2010 x2;LC-20AT;IC10ads;UV/VIS; TOC/TN) - 1132-1-1-34-3-34/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača