Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova - Dodatni radovi na projektu: Obezbjeđenje proticajnog profila na neuređenom koritu rijeke Unac u MZ Vrtoče, općina Drvar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova - Dodatni radovi na projektu: Obezbjeđenje proticajnog profila na neuređenom koritu rijeke Unac u MZ Vrtoče, općina Drvar (PDF)