Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova pod nazivom: Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava i AVP Jadransko more (zajednička nabavka sa AVP J. more) - 1132-1-2-141-3-95/22

10-1181-9_Odluka o izboru_Nadogradnja ISV sistema AVP Sava i Jadransko more.pdf