Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova pod nazivom: Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče na više lokacija na području Grada Gračanica - 1132-1-3-58-3-38/23

30-377-16_Odluka o izboru_ Spreče na više lokacija na području Gracanica.pdf