Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova pod nazivom: Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Željeznice, općina Trnovo 1132-1-3-121-3-84/22

30-1073-12_Odluka o izboru_Obezbjeđenje prot. profila Željeznica Trnovo.pdf