Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova pod nazivom: Sanacija obale rijeke Krivaje u naseljima Čuništa i Solun, općina Olovo - 1132-1-3-97-3-65/22

30-754-12_Odluka o izboru_Krivaja Cunista i Solun Olovo.pdf