Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova pod nazivom: Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug, dionica nizvodno od mosta na magistralnom putu M-17 - 1132-1-3-98-3-66/22

30-779-12_Odluka o izboru_Bosna Zenica poslovna zona jug nizv od mosta put M17.pdf