Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova pod nazivom: Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica od P5 do P9 u dužini od cca 170 metara nizvodno od uređenog dijela u naselju Povezice - 1132-1-3-26-3-23/22

30-225-27_Odluka o izboru_Bosna Kakanj P5 do P9 cca 170m Povezice.pdf