Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Nadzor na sanaciji parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine - 1132-1-2-72-3-62/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača