Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Faza III - Održavanje hidrološke platforme WISKI (2024-2026)(ponovljeni postupak) - 1132-4-2-5-20-1/24

70-1439-15_Odluka_o_izboru_Platforme_WISKI.pdf