Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Nabavka usluga oglašavanja u dnevnom listu. - 1132-1-2-95-3-74/23

50-558-12_Odluka o izboru_Nabavka usluga oglašavanja u dnevnom listu