Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Nabavka usluga pretplate i oglašavanja u službenim novinama. - 50-136-4/23

106_Odluka o izboru_Pretplata i oglašavanje u Sl Novinama