Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije za vode AVP Sava (period 2024.-2026. godina) - 1132-9-2-3-22-139/23

10-1376-14_Odluka o izboru_Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije za vode AVP Sava period 2024.-2026. godina.pdf