Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, na dionici od Rudničkog mosta do Gračaničkog mosta, dužine 1,5 km - 1132-1-3-26-3-30/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača