Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i internet usluga 4 LOT-a - 1132-1-2-172-3-142/23

LOT 1 Fiksna i mobilna telefonija

LOT 2 Internet usluge za lokacije u Sarajevu (sjedište AVP Sava i Laboratorija za vode)

LOT 3 Internet usluge za urede AVP Sava u Zenici i Bihaću i centre odbrane od poplava u Prudu i Orašju

LOT 4 Internet usluge za ured AVP Sava u Jajcu