Odluka o pokretanju i Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova - Dodatni radovi na projektu: Sanacioni radovi na koritu i slapu rijeke Plive

Odluka o pokretanju postupka
Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u Pregovaračkom postupku