Odluka o pokretanju i Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku roba pod nazivom: Hitna nabavka Boks barijera za sanaciju klizišta na savskom nasipu, lokacija Kopačević rampa

10-1358-5_Poziv zahtjeva za učešće_Hitna nabavka Boks barijera za sanaciju klizišta.pdf

10-1358-3_Odluka o pokretanju_Hitna nabavka Boks barijera za sanaciju klizišta.pdf