Odluka o poništenju odluke broj: 30-141-4/21 od 24.3.2021. godine i izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Spreče nizvodno od ušća Jale, općina Lukavac - 1132-1-3-158-3-134/20

Odluka o poništenju odluke