Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Nabavka potrošnog materijala u laboratoriji za vode 7 LOT-ova - LOT 5 : Potrošni material za postojeće instrumente proizvođača Agilent (AAS/GFA,GC/MS,GC/ECD) - 1132-1-1-34-3-34/21

Odluka o poništenju postupka javne nabavke