Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Nabavka potrošnog materijala u laboratoriji za vode 7 LOT-ova - LOT 7: Nabavka potrošnog materijala za postojeće instrumente proizvođača WTW (WTW model 555 IR, Oxi 730-Cellox325 I Stirrox G) - 1132-1-1-34-3-34/21

Odluka o poništenju postupka javne nabavke