Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga pod nazivom: Nabavka usluga popravke i održavanja vozila 2 LOT-a - 1132-1-2-110-3-81/23

50-766-13_Odluka o poništenju_Nabavka usluga popravke i odrzavanja vozila 2 LOT-a.