Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge pod nazivom: Nabavka usluga popravke i održavanja vozila 2 LOT-a (ponovljeni postupak) - 1132-1-2-177-3-145/23

50-1435-12_Odluka o poništenju_Nabavka usluga popravke i održavanja vozila 2 LOT-a_Ponovljeni_LOT 1.pdf

50-1435-13_Odluka o poništenju_Nabavka usluga popravke i održavanja vozila 2 LOT-a_Ponovljeni_LOT 2.pdf