Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke - Preventivne mjere na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Bosne na području općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća - 1132-1-3-75-3-55/22

30-573-11_Odluka o izboru_Preventivne mjere Bosne općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća.pdf