Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu za period 2024.-2026. godine - 1132-1-2-174-3-143/23

10-1386-10_Odluka o izboru_Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara.pdf