Odluku o poništenju postupka javne nabavke radova pod nazivom: Sanacija korita i obala i izgradnja praga broj 12 na rijeci Plivi u Jajcu - 1132-1-3-74-3-53/22

30-684-10_Odluka o poništenju_Sanacija korita i obala i izgradnja praga broj 12 na rijeci Plivi u Jajcu.pdf