Održana međunarodna konferencija u Sarajevu o napretku u provođenju zaključaka donatorske konferencije održane u Briselu 2014. godine

U Sarajevu je 28 . septembra 2015. godine održana Međunarodna pregledna konferencija o napretku ostvarenom u provođenju rezlutata  briselske donatorske konferencije održane 2014. godine. Preglednoj  konferenciji su prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Evropske Komisije.Skupu su, između ostalih, prisustvovali i Semiha Borovac, ministrica u Vijeću ministara BiH za ljudska prava i izbjeglice, ambasador EU u BiH Lars Gunar Vigermark, Sezin Sinanoglu, UN-ov stalni koordinator za BiH i stalni predstavnik UNDP za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Elen Goldštajn iz Svjetske banke , direktorica za Jugoistočnu Evropu i Centralnu Aziju, te predstavnici mnogih državnih i entitetskih ministarstava, kao i nadležnih institucija za oblasti ekonomije, finansija i voda.Na konferenciji su bili i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save na čelu sa direktorom Sejadom Delićem , koji je ovom prilikom u svom izlaganju prisutne upoznao sa dostignutim stepenom sanacije posljedica od katastrofalnih poplava iz 2014. godine na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.U nastavku ovog teksta  to izlaganje dajemo u cjelosti.

Sanacija posljedica od katastrofalnih poplava iz 2014. godine na vodnom području rijeke Save u FBiH (PDF)