Općina Ilijaš: Na profilu HS Ljubnići postavljena nova oprema za mjerenje proticaja

U okviru projekta SMARTRIVER, u općini Ilijaš, na lokaciji postojeće hidrološke stanice na rijeci Bosni, instalirana je i postavljena nova mjerna oprema.  Omogučit će redovno mjerenje proticaja rijeke te time povećati kapacitete ove lokalne zajednice za praćenje i smanjenje rizika od poplava.

Podaci s ove mjerne opreme bit će integrirani u Informacioni sistem voda Agencije za vodno područje rijeke Save, odnosno HS Ljubnići u okviru hidrološkog monitoring sistema baziranog na WISKI platformi te dostupni javnosti putem web aplikacije: www.vodostaji.voda.ba.

Općina Ilijaš jedan je od partnera EU INTERREG ADRION projekta SMARTRIVER - Pametno upravljanje rizicima od poplava. Osim iz Bosne i Hercegovine, projekt okuplja partnere iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije i Grčke. Uključuje šest slivova rijeka zahvaćenih klimatskim promjenama (Misa, Glafkos i Charadros, Neretva, Drava, Vjosa, Bosna) koje postavljaju tri teritorijalna izazova: povećanje kapaciteta riječnih zajednica prilagođavanju klimatskim promjenama; stvaranje pametnijeg modela upravljanja povećanjem sposobnosti transnacionalnog suočavanja s klimatskim promjenama u riječnim slivovima i poticanje aktivnog sudjelovanja lokalnih zajednica u planiranju strategija za smanjenje rizika.

Projekt finansira EU u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje.