Osiguranje proticajnog profila korita rijeke Željeznice u općini Trnovo

Čišćenjem korita Željeznice na više lokacija na području općine Trnovo, vršeno je osiguranje njenog proticajnog profila i time smanjena mogućnost eventualnih poplava. Riječ je o osam dionica ukupne dužine 4,5 kilometara, od zgrade općine do naselja Ilovice. Na ovim lokacijama, Željeznica se često izlijevala iz korita i plavila okolne objekte i zemljište.

Za taj projekat Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je ukupno 384.000 KM, od toga 150.000 KM namjenskih sredstava.

Cilj je poboljšanje hidrauličkih uvjeta tečenja i smanjenja vjerovatnoće izlijevanja vode iz korita ove rijeke I kategorije.