Počela istraživanja u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Zvanično je počelo istraživanje u Federaciji BiH, tačnije u Unsko-sanskom kantonu, o utjecajima mogućeg odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.

U Bihaću je s članovima Vlade Unsko-sanskog kantona, a potom i gradonačelnikom Bosanske Krupe održan sastanak u kojem je učestvovala i ministrica okoliša i turizma FBiH te predstavnici nadležnog državnog ministarstva, entitetskih zavoda, agencija i instituta te nevladinog sektora.

Nakon završetka razgovora, uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save uzeli su uzorak za analizu fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških parametara kvaliteta vode rijeke Une, nizvodno od Bosanske Krupe. Članovi Federalnog hidrometeorološkog zavoda izmjerili su profil korita i protoka vode Une. Uzorke tla za njihova daljnja ispitivanja uzeli su predstavnici Agropedološkog zavoda.

Planirana istraživanja na teritoriji Federacije BiH raspoređena su u dvije grupe. Prvu čine geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonska i seizmološka istraživanja, kao i istražna bušenja. Druga grupa obuhvata izradu nultog stanja radioaktivnosti u okolini s bh. strane u blizini lokacije na kojoj Hrvatska namjerava da izgradi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom Čerkezovac.

Aktivnosti koje će biti preduzete u okviru navedenih istraživanja na širem području Trgovske gore koristit će i za buduće procjene rizika od klimatskih promjena te za analizu poplavnih valova. Također će se raditi na daljnjem ispitivanju seizmoloških karakteristika ovog područja.

U aktivnosti su uključeni i predstavnici akademske zajednice te se na ovaj način jačaju i kapacitiraju institucije koje su od velike važnosti u procesima prikupljanja i analize naučno utemeljenih podataka i njihovog korištenja. Također, od samog početka svoj doprinos daju nevladine organizacije i ekološki aktivisti, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.