Poplave u BiH - 2014. godina

Bosnu i Hercegovinu su pogodile katastrofalne poplave. Agencija za vodno područje rijeke Save u saradnji sa svim ostalim relevantnim organizacijama kotinuirano je djelovala u okviru svojih ovlaštenja...

 

SatelitskE snimke područja zahvaćenih poplavama možete pogledati na poplave.gdi.net