Posjeta delegacije SECO i Ambasade Švicarske

U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save boravila je delegacija Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i švicarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO).
Razgovarano je o eventualnim budućim ulaganjima SECO-a u Bosni i Hercegovini i to u oblastima koje se odnose na klimatske promjene, upravljanje resursima, vodu i infrastrukturu.
Sektor voda su izdvojili kao jedan od prioritetnih, posebno u kontekstu sve izraženijih problema zbog klimatskih promjena. Predstavnici Agencije su upoznali goste o svim aspektima upravljanja vodama, odnosno zaštiti i korištenju voda te zaštiti od voda.
Na kraju posjete upriličen je obilazak Informacionog sistema voda te prezentiran način rada, jedinstven u regionu.