Posjeta institucijama za upravljanja vodama Republike Hrvatske

Saradnja i razmjena iskustava između institucija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u oblasti voda rezultirale su brojnim, uspješno provedenim projektima. S istim ciljem organizirana je i prošlosedmična dvodnevna radna posjeta predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo partnerskim institucijama za upravljanje vodama Republike Hrvatske, i to Hrvatskim vodama i Državnom hidrometeorološkom zavodu te Sekretarijatu Savske komisije. Delegaciju AVP Sava činili su direktor Sejad Delić i rukovodioci Sektora za upravljanje vodama Almir Prljača i Sektora za informacioni sistem voda Hajrudin Mičivoda. Na odvojenim sastancima razmatrana su pitanja i projekti od zajedničkog interesa na slivu Save. Prvenstveno je bilo riječi o razmjeni informacija o dosadašnjim, kao i planiranim aktivnostima na uspostavi, funkcionalnom radu i održavanju prognoznih modela, kako nacionalnih tako i regionalne platforme za sliv Save koje koriste naše institucije te o međunarodnoj saradnji. Tokom posjete potvrđen je stav o  zajedničkom nastupu kao preduvjetu za osiguranje neophodnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija. Također, definirani su i naredni koraci s ciljem nastavka uspješne saradnje koju Agencija za vodno područje rijeke Save ima s institucijama Republike Hrvatske u oblasti voda posljednjih desetak godina.