Predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH

Agencija za vodno područje rijeke Save održala je 20.12.2022. godine prvu javnu prezentaciju Nacrta plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024-2029. godina. Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić naglasio je u uvodnom obraćanju da je Nacrt plana pripremljen u okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu”, koji se finansira iz sredstava pretpristupnog fonda EU IPA II i provodi uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH.

Predviđa izradu šest planova: po dva na entitetskom nivou, jedan za Brčko-distrikt BiH i krovni plan koji će obuhvatiti prostor BiH. Direktor Delić je zahvalio Delegaciji EU na njihovom angažmanu te podsjetio da će nakon Sarajeva, javna prezentacija Nacrta plana biti održana u Tuzli (17.1.2023) i Bihaću (7.2.2023).

Svrha plana je utvrđivanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, definiranje strukturnih i nestrukturnih mjera te upravljanje poplavnim rizicima kako za lokalna područja visokog rizika, tako i za vodno područje rijeke Save u FBiH kao cjeline.

Rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save Almir Prljača istakao je da ovaj dokument predstavlja završetak aktivnosti koje Agencija provodi posljednjih desetak godina s ciljem implementacije EU Direktive o poplavama.

- Riječ je o novom načinu pristupanja zaštiti od voda. Do sada smo se bavili odbranom od poplava, sada se više fokusiramo na definiranje rizika i onoga što možemo učiniti na njihovom smanjivanju. Riječ je o setu strukturnih i nestrukturnih mjera, zavisno od faze u kojoj se nalazimo – izjavio je Prljača.

Krovni izvještaj za BiH treba da sumira mjere predstavljene u okviru ostalih pet planova, potencirajući važnost međusobne saradnje i koordinacije za prekogranična, kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih institucija za upravljanje vodama.

Zamjenica vođe tima projekta “Tehnička pomoć za pripremu planova upravljanja rizikom od poplava za BiH” Dalila Jabučar navodi da se očekuje da javne konsultacije budu završene do kraja aprila naredne godine, nakon čega slijedi izrada konačne verzije. Dodaje da su identificirane mjere za koje je realno očekivati da će biti provedene u prvom ciklusu od šest godina, nakon čega bi bila urađena revizija plana.

- Paradigma je sada smanjenje rizika od poplava. Trebamo postaviti ciljeve na osnovu kojih se definiraju mjere, a zatim na snagu stupa akcioni plan. Za vodno područje rijeke Save predviđeno je 160 mjera. Mislim da su najvažnije unapređenje sistema ranog upozorenja i izrada katastra bujica za cijelu BiH – kazala je Jabučar.

Obavijest o javnim konsultacijama s terminima planiranih javnih prezentacija, kao i sam Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH i prateći dokumenti dostupni su na web stranici Agencije (https://www.voda.ba/nacrt-plana-upravljanja-rizikom-od-poplava-za-vodno-podrucje-rijeke-save-u-federaciji-bih-2024-2029) .
Komentari, sugestije i prijedlozi na Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH mogu se dostaviti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo do 30.4.2023. godine putem web stranice: https://voda.ba/obrazac-za-konsultacije, e-maila: frmp@suezconsulting.rs ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).