Protokol za obavještavanje nadležnih institucija za sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara o mogućnosti pojave poplava

 


UNDP je organizovao svečanu ceremoniju potpisivanja protokola za obavještavanje nadležnih institucija za sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara o mogućnosti pojave poplava na osnovu dobijenih rezultata sistema prognoze poplava za rijeke Vrbas, Unu i Sanu u BiH. Ceremonija potpisivanja je održana u Sarajevu - hotel Evropa dana 11.02.2020. godine.

Nastojeći da se u Bosni i Hercegovini, informacije i podaci dobijeni u okviru uspostavljenih prognoznih modela i sistema ranog upozorenja od poplava, na adekvatan način razmjenjuju između institucija koje provode mjere odbrane od poplava, kao i da se omogući dostupnost široj javnosti tim informacijama, Projektom "Prijenos tehnologije za klimatsko otporno upravljanje poplavama u slivu rijeke Vrbas" koji implementira UNDP i koji je finansiran od strane donatora GEF-a u sklopu aktivnosti "Uspostava sistema predviđanja poplava u realnom vremenu za sliv rijeke Vrbas u Bosni i Hercegovini" i sufinansiran od strane nadležnih Agencija za vode na vodnom području rijeke Save u BiH, definisane su aktivnost izrade Protokola o obavještavanju.

 

 

 


U skladu sa svojim nadležnostima propisanim važećom Zakonskom legislativom, a iskazujući svoju punu opredjeljenost da se spriječe moguće ljudske žrtve i maksimalno umanje materijalne štete koje mogu nastati tokom pojave poplavnih događaja, direktori nadležnih Institucija: "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, "Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine" Sarajevo i "Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske" Banja Luka su potpisali.

 

 

 

 


PROTOKOL ZA OBAVJEŠTAVANJE nadležnih institucija za sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara o mogućnosti pojave poplava na osnovu dobijenih rezultata prognoznih modela za rijeke Vrbas, Unu i Sanu u BiH .

Ovim Protokolom su definisane i utvrđene zajedničke usaglašene procedure i postupanja za djelotvorno funkcionisanje uspostavljenog operativnog sistema prognoze poplava u realnom vremenu, u cilju obavještavanja i upozoravanja na mogućnost pojave poplava nadležnih institucija za sigurnost i zaštitu ljudi i materijalnih dobara.

 

 

 

 


Protokolom su regulisani međusobni odnosi i uloge u postupku obaviještavanja kao i obezbijeđenje redovnog održavanja uspostavljenog Sistema prognoziranja i upozoravanja na pojavu poplava u slivu rijeke Save za rijeke Vrbas, Unu i Sanu u BiH, kao i redovno stručno usavršavanje i osposobljavanje osoblja uključenog u rad i korištenje Sistema za prognoziranje.