Radni sastanak o putnoj komunikaciji u TK i regulaciji korita Spreče

Na inicijativu premijera Federacije BiH Fadila Novalića, održan je sastanak s delegacijom Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Irfan Halilagić. Razgovarano je o putnoj komunikaciji Tuzla – Doboj, trasi koja prolazi kroz općine Lukavac, Doboj Istok i Gračanicu te regulaciji korita rijeke Spreče. Predstavnici Tuzlanskog kantona upoznali su premijera o neophodnosti što skorijeg razvoja i jačanja cestovne komunikacije na ovom području te problemima s kojim se susreću na terenu. To se prije svega odnosi na neriješene imovinsko-pravne odnose u sprečanskoj dolini, kao i na poteškoće u procesu dobijanja saglasnosti za regulaciju korita rijeke Spreče, koja svojim vodotokom prolazi kroz oba entiteta.

Zaključeno je da je neophodno u što kraćem roku uraditi elaborat potencijalne trase ceste i vodotoka rijeke Spreče, kao osnovu za početak izrade glavnog projekta.

-Nedostatak gradnje u BiH posljedica je nedostatka projekata, a ne novca. U fokusu svjetskih i evropskih institucija i fondova su vodni projekti. Izdvajaju se velika sredstva za zaštitu okoliša, kao i za zaštitu vode i od voda. No, prvo moramo imati projekat, kazao je premijer Novalić.

Dogovoreno je i da će naredni sastanak biti održan u Tuzlanskom kantonu kada bi trebalo da budu utvrđene detaljne smjernice s konkretnim zadacima i rokovima za početak realizacije ovog projekta.

Sastanku u zgradi Vlade Federacije BiH su prisustvovali i direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić, izvršni direktor za tehničke poslove JP Ceste Federacije BiH Nijaz Hadžikadunić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mustafa Šakić, ministar za boračka pitanja TK Zoran Blagojević, direktor Direkcije regionanih cesta TK Zijad Omerčić, načelnici Općina Lukavac i Doboj Istok Edin Delić i Kemal Bratić, kao i gradonačelnik Gračanice Nusret Helić, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.