Reakcija Agencije za vodno područje rijeke Save na izjave načelnika Općine Foča/FBiH

Agencija za vodno područje rijeke Save reagirala je na izjave načelnika Općine Foča/FBiH objavljene u Dnevniku RTV BPK o izvršenom pregledu dokumentacije o uređenju lijeve obale Drine u Ustikolini.

Načelnik Mujo Sofradžija komentira tzv. nalaz građevinsko-urbanističke inspekcije BPK Goražde urađen na njegov zahtjev. Teško je povjerovati, ali takav dokument našli smo na privatnom FB profiilu načelnika Sofradžije.

Sadrži niz neistina, paušalnih i proizvoljnih tumačenja te teških optužbi na račun Agencije za vodno područje rijeke Save.

I dalje je nejasno na osnovu koje dokumentacije inspektorica, a samim tim i načelnik, temelje svoje tvrdnje.

Od Agencije za vodno područje rijeke Save nije traženo bilo kakvo izjašnjenje niti dokumentacija o ovom projektu, iako je uredno posjedujemo.

Lokalna zajednica preuzela je ishodovanje potrebnih saglasnosti i dozvola za gradnju. Agencija nema obavezu baviti se nadležnostima drugih organa. Ukoliko Općina nije bila nadležna za izdavanje odobrenja za građenje, bila je dužna osigurati njegovo ishodovanje od nadležnih institucija.

Netačne su i tvrdnje da prilikom izvođenja radova nije postojao nadzorni organ. Riječ je o višegodišnjem projektu, koji je zbog raspoloživih finansijskih sredstava, rađen fazno. Nadzorni organ biran je za svaku fazu posebno.

Načelnik tvrdi da ni za izgradnju parapetnog zida ne postoji neophodna dokumentacija. Podsjećamo radi objektivnog informiranja javnosti, Agencija je, poštujući zakonske procedure, namjenski prenijela sredstva Općini Foča/FBiH za finansiranje projekta izgradnje parapetnog zida.

Općina je bila obavezna provesti javnu nabavku, ishodovati saglasnosti i potrebne dozvole, odnosno namjenski utrošiti prenesena sredstva.

Napominjemo, izgradnja zaštitnog objekta dio je obuhvata Glavnog projekta uređenja lijeve obale Drine u Ustikolini za koji je izdato odobrenje za građenje.

Iznoseći neargumentirane i ničim potkrijepljene navode inspekcije, načelnik tereti Agenciju za niz nezakonitih radnji. Ovakvim izjavama, svjesno ili ne, dezavuira i obmanjuje javnost i građane dovodi u zabunu nanoseći ogromnu štetu Agenciji.

Iako je za očekivati da odgovorni predstavnici lokalne vlasti budu svjesni svoje uloge pred građanima, to je u ovom slučaju zanemareno.

Ne želeći ulaziti u motive medijskih napada na Agenciju, ne možemo se oteti utisku da je razlog za to trenutna nemogućnost izgradnje Sportsko-rekreativnog centra Bazeni, a bez volje općinskih organa da poduzmu potrebne aktivnosti i ispoštuju zakonska ograničenja te stvore preduvjete za njegovu realizaciju. Zakon o vodama FBiH ne dozvoljava gradnju u poplavnom području bez adekvatnih mjera zaštite. To nije hir Agencije, već zakonska odredba.

Agencija za vodno područje rijeke Save radi i radit će u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i pravilima struke.