Regulacija Bosne nizvodno od petlje Butile

U završnoj fazi je uređenje blizu 300 metara desne obale rijeke Bosne u Ilijašu, nizvodno od mosta za naselje Kadarići. Regulacija se vrši izradom obaloutvrde od kamenog nabačaja. Radi dodatnog osiguranja, na pripremljene kosine se postavlja i geotekstil. Na ovoj dionici, predviđen je objekat za ulijevanje zaobalnih voda u Bosnu te stabilizacioni prag.U toku je uređenje 350 metara desne obale rijeke Bosne nizvodno od petlje Butile na Sarajevskoj obilaznici. S uzvodne strane uklapa se u izvedenu regulaciju, a na nizvodnoj je planirana prelazna dionica kojom će se uklopiti u postojeće korito uz osiguranje krupnim kamenim nabačajem. Na lijevoj obali Bosne predviđena je silazna rampa za mehanizaciju i kanal za uvođenje zaobalnih voda. Širina korita u dnu na ovoj dionici iznosi 35 metara. Korito rijeke presijeca i čelični gasovod niskog pritiska koji treba izmjestiti. Radove sa blizu milion KM finansira Agencija za vodno područje rijeke Save.