Regulacija korita rijeke Bosne nizvodno od petlje Butile

Počeli su radovi na regulaciji 350 metara korita Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica nizvodno od petlje Butile. Općina je riješila imovinsko-pravne odnose, osigurala neophodne saglasnosti i odobrenje za građenje, što je bio uvjet za početak radova. Za njihovu realizaciju Agencija za vodno područje rijeke Save osigurala je 999.180 KM. Regulacija se s uzvodne strane uklapa u izvedenu, a na nizvodnoj je planirano integriranje u postojeće korito uz osiguranje krupnim kamenim nabačajem.

 Trasa reguliranog korita rijeke Bosne, koliko to uvjeti minimalnih radijusa dozvoljavaju, prati prirodno korito. Riječ je o zahtjevnom projektu u okviru kojeg će biti potrebno izvesti i prelaz gasovoda srednjeg pritiska ispod korita rijeke - izjavio je rukovodilac Sektora za realizaciju projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Mirza Bezdrob.

Radovi su planirani i na lijevoj i na desnoj obali korita Bosne. Rok za njihovo izvođenje je 150 radnih dana.

-    Radit ćemo velike količine iskopa kako bismo mogli postići projektirano trapezasti profil korita. Planirana je ugradnja betonskih šestougaonih prizmi te uređenje okolnog terena, rekao je šef gradilišta Armin Pašić.

Ovo je samo jedna dionica projekta uređenja korita Bosne u Sarajevskom polju koji se realizira od 2015. godine. Projektnom dokumentacijom predviđena je regulacija deset kilometara ovog vodotoka I kategorije i njenih pritoka na području općina Ilidža i Novi Grad.

Do sada je izvedena regulacija na 5,7 kilometara dužine korita Bosne. Također, u toku su pripremne aktivnosti za izvođenje radova na narednoj dionici, nizvodno od trenutnih. Sredstva su osigurana putem kredita Svjetske banke u vrijednosti od 4,7 miliona KM. Prema informacijama koje imamo iz Općine Novi Grad, sva potrebna dokumentacija za početak radova biće osigurana do kraja narednog mjeseca - rekao je Bezdrob.

Završetkom svih ovih radova biće regulirano sedam kilometara korita Bosne i pritoka na potezu Reljevo – Plandište.