Regulacija korita rijeke Bosne u Kantonu Sarajevo

Zbog plitkih korita Bosne i pritoka - Željeznice, Zujevine, Dobrinje i Miljacke te bujica s oboda i visokog nivoa podzemnih voda, česte su poplave u Sarajevskom polju. Projektom regulacije predviđeno je uređenje 10 km ovog vodotoka i njenih pritoka na području općina Ilidža i Novi Grad Sarajevo. U prethodnom periodu završeno je uređenje 5,7 km korita rijeke Bosne na dionici od petlje Butile do ušća Željeznice. Radovi su izvođeni u više faza, a njihova vrijednost iznosila je 12 miliona KM. Finansirani su iz granta IPA 2011 i iz sredstava Plana i Finansijskog plana AVP Sava.

U toku su radovi na 350 metara dugoj dionici nizvodno od petlje Butile. Za ove namjene AVP Sava osigurala je million KM. Njihovim završetkom bit će regulisano više od 6 km korita Bosne i njenih pritoka na ovom području. Sljedeća dionica na kojoj će biti izvođena regulacija je nizvodno od regulisanog dijela do TC Robot u Rajlovcu dužine 1.000 metara.  Osigurano je 4,7 miliona KM kreditnih sredstava putem SDIP projekta Svjetske banke „Integrirano upravljanje i razvoj riječnog bazena Sava“, odnosno njegove komponente „Zaštita od poplava i upravljanje okolišem”.