Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu

Počela je regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu. U uređenje oko 700 metara korita, Agencija za vodno područje rijeke Save i Vlada Tuzlanskog kantona zajednički će uložiti 1.750.000 KM.

Riječ je o dionici korita uzvodno od ranije reguliranog dijela do ušća rijeke Jale. Rok za izvođenje radova je 150 dana. S obzirom na povoljne uvjete za građevinske radove, očekuje se da radovi budu i ranije završeni.