Rješavanje problema velikih voda u Kantonu Sarajevo

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save prezentirali su na sastanku u Sarajevu mape opasnosti i rizika od poplava za Kanton Sarajevo, kao i aktivnosti na regulaciji korita i osiguranju proticajnog profila rijeka I kategorije Željeznice i Bosne. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica, odnosno Općina Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo te privrednika iz poslovne zone Rajlovac.

Izjave nakon sastanka pogledajte u nastavku.