Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu

Završena je sanacija korita rijeke Vrbas uzvodno od ušća Okašnice u Bugojnu. Lijeva obala rijeke Vrbas na tom području značajno je erodirala, dok su na desnoj bile velike količine nanosa. Zbog toga je na pojedinim lokacijama formirano novo korito. Pri nailasku velikih voda, dolazilo je do plavljenja okolnog zemljišta, naselja i infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala. Realizacijom projekta vraćen je vodotok u staro korito te proširen proticajni profil. Nanos je iskorišten za stabilizaciju obala, odnosno nasipanje dijela zemljišta u privatnom vlasništvu devastiranog erozijom.