Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica Most u Zlavasti-Kandijski most, potezi 1-3 u dužini od 450 metara - 1132-1-3-27-3-24/22

30-227-18_Odluka o izboru_Vrbas u Bugojnu dionica Most u Zlavasti-Kandijski most 1-3  450 m.pdf