Saopćenje povodom Svjetskog dana voda

Povodom Svjetskog dana voda 22. marta/ožujka, kao institucije zadužene za upravljanje vodama u Federaciji BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, obraćamo se javnosti zajedničkim saopćenjem.

Cilj ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana voda je ukazati na značaj podzemnih voda. Pod motom “Podzemne vode - učiniti nevidljivo vidljivim” želi se poručiti da, iako izvan vidokruga, podzemne vode su skriveno blago važno za naše živote. I u najsušnijim dijelovima svijeta to je možda jedina voda koju ljudi imaju. Vitalni su resurs jer osiguravaju gotovo polovinu vode za piće u svijetu. Zbog toga Ujedinjene nacije poručuju da podzemne vode moramo zaštititi od zagađenja i koristiti ih na održiv način, uravnotežujući potrebe ljudi i Planete. Njihova vitalna uloga u vodosnabdijevanju, poljoprivredi, industriji, funkcioniranju ekosistema i prilagođavanju klimatskim promjenama - mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja.

Podzemne vode su veoma značajan resurs i u Bosni i Hercegovini. Više od 80% svih izvora vodosnabdijevanja je iz podzemnih voda. Njihov kvalitet je i dalje relativno zadovoljavajući, što nije slučaj u mnogim razvijenijim zemljama. Treba voditi računa da rezerve podzemnih voda nisu neograničene i ne mogu se beskonačno crpiti. Prekomjerna eksploatacija može dovesti do značajnih promjena, što za posljedicu može imati gubitak kvalitetnih resursa. I zagađenje je veliki problem jer za oporavak kvaliteta podzemnih voda mogu biti potrebne decenije ili čak stoljeća.
Poseban izazov su klimatske promjene koje dodatno utiču na kvantitet i kvalitet podzemnih voda. Njihovo istraživanje, zaštita i održivo korištenje ključni su za prilagođavanje klimatskim promjenama s ciljem zadovoljavanja potreba rastuće populacije.

Agencija za vodno područje rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora  okončale su aktivnosti na izradi Prijedloga Plana upravljanja vodama za period 2022-2027. godina, s posebnim akcentom na podzemne vode. Potencirano je racionalno i izbalansirano zahvatanje i korištenje podzemnih voda. Ni na koji način, ni kvalitativno ni kvantitativno, ne smije biti doveden u pitanje ovaj resurs. Neophodno je provoditi mjere kako bi podzemne vode održali u sadašnjem stanju, ali i popravili na mjestima gdje je zbog ljudskih aktivnosti na bilo koji način ovaj resurs već ugrožen.

Zbog toga je neophodan zajednički rad i napor svih kojima je u interesu očuvanje kvaliteta vodnih resursa, od građana, preko institucija koje koriste ili učestvuju u aktivnostima upravljanja vodama do vlasti na svim nivoima.

Koristimo priliku svima čestitati Svjetski dan voda!