Sastanak o sanaciji i uređenju korita Tinje u Srebreniku

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo godinama učestvuje u realizaciji projekata sanacije i uređenja korita i obala Tinje u Srebreniku. Tinja je desna pritoka Save i jedno je od najinteresantnijih područja u BiH sa stanovišta upravljanja vodama. U svom južnom dijelu protiče pretežno brdskim terenom obronaka Majevice. U donjem dijelu do ušća teče kroz nizinsko, pretežno poljoprivredno područje. Sa aspekta upravljanja vodama može se reći da je slivno područje uglavnom neuređeno. S obzirom da je riječ o izrazito bujičnom vodotoku, sa neravnomjernim hidrološkim režimom oticanja, pojava poplava je relativno česta.

Područja mnogih mjesnih zajednica ugrožena su poplavama usljed nedovoljnog kapaciteta i neuređenog korita Tinje koje, pri intenzivnim padavinama, ne može osigurati oticanje vode prispjele sa slivnog područja. Izlijeva se iz korita i plavi okolni teren (naselja, industrijske i infrastrukturne objekte), urušava i odnosi dijelove obala, čime nastaju značajne materijalne štete te je od velikog značaja izvršiti uređenje korita. Radovi se izvode fazno i prema prioritetima koji se usaglašavaju sa lokalnom zajednicom.

Svjesni da su radovi na regulaciji Tinje u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda jedino trajno rješenje od poplava,  održan je sastanak predstavnika Srebrenika i Agencije za vodno područje rijeke Save. Nakon obilaska lokacija u mjesnim zajednicama Previla, Tinja, Podpeć, Bjelave, Kiseljak i Špionica, na sastanku u Srebreniku, razgovarano je o dionicama na Tinji čije je uređenje, sanacija ili čišćenje neophodno.

Predstavnici Srebrenika će formirati i dostaviti listu prioritetnih lokacija, kako bi sredstva bila osigurana Planom i Finansijskim planom AVP Sava. Prednost u planiranju će imati lokacije za koje već postoji projektna dokumentacija. Treba naglasiti da je preduvjet za izvođenje radova na uređenju, sanaciji ili čišćenju korita Tinje, izrada investiciono tehničke dokumentacije i pribavljanje neophodnih saglasnosti te riješeni imovinsko-pravni odnosi.