Sinergijom i harmoniziranim metodologijama do RBM planova u BiH u skladu s pravnom stečevinom EU

Priprema Planova upravljanja riječnim slivovima (RBMP) koji slijede harmoniziranu metodologiju pomoći će bh. institucijama u procesu usklađivanja zakonodavstva u sektoru voda s pravnom stečevinom Evropske unije. Na radionici u Trebinju predstavljeni su nacrti osam metodologija od ukupno 16, u čijoj su izradi učestvovali stručnjaci angažirani na projektu, uz konsultaciju s predstavnicima institucija koje su zadužene za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko država ima dobro razvijene planove upravljanja riječnim vodama, u skladu s Okvirnom direktivom o vodama Evropske unije takvi planovi su ne samo strateški dokument već i mehanizam koji se, u skladu s vodnim politikama Evropske unije, koristi za izvještavanje prema EU.

Glavni instrument uveden Okvirnom direktivom o vodama obaveza je postizanja ekoloških ciljeva iz člana 4, koji također uspostavlja odredbu o načinu uvođenja zabrane ili izuzeća pod različitim uvjetima. Drugog dana rada učesnici radionice bavili su se posebno tumačenjem i praktičnom primjenom ovog člana u postojećim planovima upravljanja riječnim slivovima. Također, kroz praktične primjere, predstavljena su iskustva Rumunije i Srbije prilikom primjene člana 4. Okvirne direktive o vodama.

U radu skupa učestvovali su i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save – Sarajevo.
Opširnije o projektu na:  

https://upravljanjevodama.ba/bs/radionica-u-trebinju-sinergijom-i-harmoniziranim-metodologijama-do-rbm-planova-u-bih-u-skladu-sa-pravnom-stecevinom-eu/