Stručno-poslovna posjeta proizvođaču hidrometrijske opreme u Njemačkoj

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora boravili su u trodnevnoj posjeti firmi "SEBA Hydrometrie GmbH” u Kaufbeurenu u Njemačkoj.

Ova firma jedan je od vodećih proizvođača hidrometeorološke opreme. Agencije iz Federacije BiH koriste njihovu opremu u automatskim hidrološkim i padavinskim stanicama. Nakon obilaska proizvodnih pogona te laboratorije za ispitivanje kvaliteta proizvoda, predstavnici firme SEBA upoznali su goste s najnovijim dostignućima u proizvodnji mjerne opreme. Posebno je bilo riječi o mjerenju protoka otvorenih tokova kamerama (SEBA Discharge Keeper), što je značajno kod utvrđivanja uticaja klimatskih promjena na povećanje mjerodavnih proticaja u vodotocima.

S obzirom na to da Agencija za vodno područje rijeke Save uspostavlja monitoring podzemnih voda, diskutirano je i o novim tehničkim rješenjima u ovom segmentu. U okviru posjete prezentiran je i rad mobilne te opreme za mjerenje parametara površinskih i podzemnih voda i meteoroloških stanica.