Studenti i profesori Građevinskog fakulteta UNSA u posjeti Agenciji

Studenti Građevinskog fakulteta UNSA - koji izučavaju predmete Riječna hidrotehnika i Zaštita voda u okviru 2. ciklusa studija iz oblasti Hidrotehnika i okolišni inženjering - posjetili su Informacioni sistem voda Agencije za vodno područje rijeke Save. U pratnji studenata bile su i prof. dr. Emina Hadžić i doc. dr. Hata Milišić. O aktivnostima na uspostavi, razvoju, značaju i funkciji ISV-a, prisutne je, u kratkom uvodu, upoznao rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save Almir Prljača. Posebno je istakao značaj uspostave prognoznih modela i sistema ranog upozoravanja na poplave, čime je omogućeno prognoziranje nivoa voda za naredna tri dana. Osim nacionalne platforme prognoznih modela za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, prezentiran je i rad platforme za prognozu poplava na slivu Save, koju, osim Bosne i Hercegovine, čine Slovenija, Hrvatska, Srbija i  Crna Gora. Svi prognozni modeli su uvezani i omogućavaju razmjenu podataka između država članica Savske komisije. Prognozni sistemi, odnosno platforme, alat su za blagovremeno davanje informacija nadležnim institucijama koje provode aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara te građanima i široj javnosti.

O poslovima i zadacima u toku vanrednog hidrološkog stanja u ISV-u govorio je viši stručni saradnik za hidrauličko modeliranje i prognozu poplava Adnan Topalović. Predstavljen je i novi koncept obavještenja o vanrednom hidrološkom stanju na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Također, Topalović je pojasnio da Agencija svakih sat vremena prikuplja podatke s više od 100 automatskih hidroloških i meteoroloških stanica. Podaci su dostupni javnosti putem aplikacija na web-stranici Agencije. Studenti su posebno značajnim ocijenili mogućnost korištenja takvih podataka prilikom nastavnog procesa.

-    I praktično smo vidjeli ono o čemu smo učili i radili na predavanjima i vježbama. Sve to nam omogućava bolje razumijevanje naučenog - kaže studentica Zana Hafizović.

Ovakve stručne posjete doprinos su razvoju i usavršavanju naših kadrova, a time i hidrološke zajednice u cjelini, smatra profesorica Hadžić.

-    Kroz teoretski dio studenti se upoznaju s onim što Agencija radi, zakonskom legislativom i EU direktivama. Ali, prilikom ovakvih  posjeta imaju priliku praktično vidjeti kako je uređeno i kakvo je stanje u upravljanju vodama te dobiti informacije na osnovu kojih mogu cjelovito sagledavati ovaj segment nama posebno značajan - istakla je profesorica Hadžić.
Na neophodnost jačanja saradnje Građevinskog fakulteta i Agencije za vodno područje rijeke Save ukazala je i profesorica Hata Milišić.


-    Ove godine smo doveli samo troje studenata. Bojim se da će ih biti i manje ukoliko ne uradimo više na promociji Odsjeka. Nastojat ćemo organizirati ovakve posjete Agenciji prije nego se studenti odluče za usmjerenje, kako bi više njih izabralo baš ovu oblast – izjavila je profesorica Milišić.
Kako je istaknuto, ovakve stručne posjete studenata Agenciji za vodno područje rijeke Save u narednom periodu bit će redovne.